Důležité informace pro naše klienty!

Vážení klienti, rádi bychom vás informovali, že naše společnost AXEN s.r.o. nezprostředkovává žádnou formu investice do majetkových podílů. V případě, že narazíte na nabídky tohoto typu pod naším jménem, prosíme o opatrnost, neboť nejsou z naší iniciativy. Pro jakékoli dotazy nebo ověření informací nás neváhejte kontaktovat přes oficiální kontakty na našem webu.

Děkujeme za vaši důvěru a spolupráci.
Tým AXEN s.r.o.

CZ
EN DE

O nás

Společnost AXEN s.r.o. se věnuje:

Mezi základní produkty naší společnosti pak patří i vytváření, hodnocení a řízení využívání příležitostí podniků pro úspory či zlepšování efektivity využívání energií zákazníky.

Zákazníkům pomáháme identifikovat možnosti energetických úspor s cílem úspory provozních nákladů, snížení emisí CO2 a naplnění legislativních požadavků a zlepšování "ESG ratingu". Po vstupní analýze navrhneme možná energetická opatření, následně se zákazníkem vybereme opatření pro realizaci, na která vytvoříme projektovou dokumentaci a kontrolujeme naplnění cílů projektu realizační firmou.

Zákazníkovi přinášíme výhodu v našich zkušenosti s integrací energetických opatření a především v nezávislosti na dodavatelích jednotlivých řešení.

Mezi naše zákazníky patří průmyslové a obchodní společnosti, stejně tak veřejná správa.

ANALÝZA
 • Energetický outlook výhled
 • Systémy energetického managementu / MAR
 • Energetický audit
 • Energetický posudek
 • ISO 50001 systém energetického managementu
PROJEKCE
 • Nízké a vysoké napětí
 • Vnitřní a venkovní osvětlení
 • Vytápění a chlazení
 • Měření a regulace
 • Fotovoltaika
 • Kogenerační jednotky
 • Zdravotechnika
 • Stlačený vzduch
 • Elektromobilita
 • Bioplynové elektrárny
 • Výrobny vodíku
AUTORSKÝ DOZOR
 • Revize a kontroly tech. zařízení
 • Technický dozor investora
VÝBĚR VHODNÝCH FINANČÍCH PRODUKTŮ
 • EPC/EC
 • Bankovní a dodavatelský úvěr
OPTIMALIZACE
 • Nákup energií
 • Optimalizace průběhu spotřeby
 • Úspory díky změně provozních návyků

Inovace

Aktivně vyhledáváme zajímavé inovativní projekty, produkty či služby s potenciálem rozvoje v rámci EU trhu, které jsou v souladu s trendy v energetice ve třetím tisíciletí.

Pro tyto inovativní projekty budujeme tržní pozici v ČR/EU formou vytváření obchodního zastoupení, vyhledávání vhodných zákazníků či partnerů a realizaci pilotních projektů s cílem ověřit životaschopnost inovací jak z pohledu technických parametrů, tak z pohledu obchodního modelu.

Mezi aktuálně řešené klíčové oblasti patří tyto projekty:

Startup

Podporujeme zajímavé startupové aktivity, jejich rozvojem s cílem získat strategického investora, který umožní uplatnění na trhu EU a dlouhodobý rozvoj hlavního předmětu činnosti.

Rozvoj

Energetický trh prochází velkými změnami a je dnes již zcela jasné, že se neobejde bez podstatných inovací či nových přístupů. Existuje řada dobrých nápadů, které mají tento potenciál, ale nedaří se je převést do reálně fungující firmy. Důvody jsou obvykle: absence vstupního kapitálu či malá invence majitelů pokud jde o nápady v oblasti řízení a provozu společnosti.

Pro nové přístupy máme k dispozici řadu služeb, počínaje financováním a konče zajištěním provozu takto vznikajících firem formou sdílené (a tím pádem rychlejší a ekonomicky výhodnější) infrastruktury podnikového prostřední (účetnictví, daňová, IT či právní agenda a v neposlední řadě podpora při sestaveni funkční marketingové a obchodní strategie).

 • Posoudíme životaschopnost a komerční potenciál jednotlivých inovací
 • Pomůžeme s financování rozjezdu a vytvořením firemní struktury nezbytné pro realizaci nápadů do komerční podoby
 • Pomůžeme s provozem a rozvojem takto vznikajících firem
 • Vyhledáme vhodné strategické investory nebo partnery pro dlouhodobý rozvoj
 • Pomůžeme s integraci nových aktivit do stávající struktury investora

Strategický partner

Pro společnosti v kategorii StartUp s existující firemní infrastrukturou, ale s nedostatkem kapitálu či omezeným přístupem na trh, ať už v ČR či v rámci EU, vyhledáváme vhodné strategické partnery pro rozvoj dalšího podnikání společnosti, nebo pomůžeme s prodejem společnosti.

Řada existujících, obvykle malých firem s dobrým nápadem ať již v podobě zajímavého produktu či služby se po počátečním růstu zastaví a bez dalšího impulsu obvykle dochází k zániku jinak zajímavých inovací i přes velký potenciál možnosti prosazení na trhu.

 • Analyzuje životaschopnost stávající aktivity s ohledem na možnost růst při získání strategického partnera
 • Pomůžeme s přípravou společnosti pro prodej
 • Aktivně budeme řídit proces akvizice
 • Pomůžeme s integraci nových aktivit do stávající struktury investora

Reference

Komerční sektor

 • COLSYS - AUTOMATIK, a.s.
 • ČEROZFRUCHT s.r.o.
 • ČEZ Energetické služby, s.r.o.
 • DencoHappel CZ a.s.
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
 • ERT Automotive Bohemia s.r.o.
 • FRESHFRUIT LOGISTIC, s.r.o.
 • GEA Heat Exchangers a.s.
 • GÜHRING s.r.o.
 • HARTMAN Agro s.r.o.
 • INSTAR ITS Ostrava, a.s.
 • Lear Corporation Czech Republic s.r.o.
 • MASO UZENINY PÍSEK, a.s.- Výrobní středisko
 • Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
 • RENARDS dotační, s.r.o.
 • SERW, spol. s r.o.
 • Siemens Mobility, s.r.o.
 • Skanska a.s.
 • SOUFFLET AGRO a.s.
 • voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o.
 • Wavin Czechia s.r.o.

Veřejný sektor

 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 • Lesy České republiky, s.p.
 • Město Frýdlant
 • Město Slaný
 • Město Starý Plzenec
 • Městská část Praha 17
 • Městská část Praha 18
 • Ministerstvo spravedlnosti Odbor investic a majetku
 • Obec Adamov
 • Obec Vraňany
 • Obec Zdíkov
 • Sportovní areály města Kladna s.r.o.
 • Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Jsme členy: